De ce galinatomas.com Despre autor Istorii de Succes Prețuri Contacte
Vrei o consultație gratuită?
Înregistrează-te

TERMENI ȘI CONDIȚII

PREZENTUL ACORD JURIDIC ÎNTRE DVS. ȘI www.galinatomas.com GUVERNEAZĂ MODUL DE UTILIZARE A PAGINII WEB, SERVICIILOR ȘI/SAU A PRODUSULUI (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV „SERVICIUL”). ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI URMĂTOARELE CONDIȚII. FĂCÂND CLIC PE „AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD”, SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACESTE CONDIȚII VOR FI VALABILE DACĂ DECIDEȚI SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIUL. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE IMPUSE, UTILIZATORII TREBUIE SĂ ÎNCETEZE ACCESAREA SERVICIULUI.

I.CARACTERISTICI ȘI SERVICII

www.galinatomas.com este pagina web oficială a SRL Galina Tomaș. SRL Galina Tomaș este în fapt furnizorul serviciului, care vă permite să folosiți anumite servicii de Internet, inclusiv să introduceți și să păstrați conținut personal (cum ar fi, contacte, note, documente, date de aplicație, e-mail, date antropometrice, etc) și să îl puteți accesa de pe dispozitivele și computerele compatibile numai în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord.

Prin secțiunile sale pagina web oferă utilizatorilor informații privind stilul sănătos de viață, nutriție, metode de scădere în greutate, sport, etc. Un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți comunicarea între Utilizatori și www.galinatomas.com.

Există mai multe tipuri de servicii electronice oferite de www.galinatomas.com:

II. CERINȚE PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI

A. Contul dvs.

În calitate de utilizator înregistrat al Serviciului, puteți crea un Cont. Nu comunicați nimănui informațiile Contului dvs. Sunteți unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității Contului dvs. și pentru toate activitățile care sunt realizate din sau prin intermediul Contului dvs. și sunteți de acord să înștiințați fără întârziere www.galinatomas.com în legătură cu orice încălcare a securității Contului dvs. În plus, confirmați și sunteți de acord că Serviciul este proiectat pentru și are ca scop uzul personal, individual, și că nu este permisă partajarea Contului și/sau a detaliilor despre parolă cu alte persoane. În cazul în care Serviciul este furnizat la un nivel rezonabil de competență și atenție, www.galinatomas.com nu va fi responsabil pentru nicio pierdere rezultată din utilizarea neautorizată a Contului dvs., care este consecința faptului că nu ați respectat aceste reguli.

Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să introduceți numele de e-mail și parola pentru a vă autentifica în Contul dvs. Sunteți de acord să furnizați informații exacte și complete când vă înregistrați cât și pe parcursul utilizării Serviciului, și sunteți de acord să introduceți și să actualizați Datele la Serviciu pentru ca acestea să fie exacte și complete în permanență. Ne furnizarea Datelor la Serviciu exacte, actuale și complete poate conduce la imposibilitatea obținerii rezultatului scontat.

B. Vârsta

Serviciul este disponibil pentru toate persoanele fizice majore care au împlinit vârsta de 18 ani. Minorii cu vârsta sub 18 ani pot utiliza www.galinatomas.com doar cu acordul părintelui sau al tutorelui. Acceptând prezentul Acord, declarați că înțelegeți și sunteți de acord cu dispozițiile de mai sus.

C. Plata

Sunteți de acord să efectuați plăți pentru orice produs sau serviciu pe care îl cumpărați prin intermediul website-ului și autorizați www.galinatomas.com să vă taxeze cardul bancar pentru prețul de achiziție.

Website-ul www.galinatomas.com acceptă următoarele forme de plată: carduri bancare emise de o bancă comercială și PayPal. Dacă utilizați un card de bancar pentru plata serviciului autorizați www.galinatomas.com să obțină aprobarea prealabilă până la valoarea totală a tranzacției. Facturarea se produce la momentul sau la scurt timp după finalizarea tranzacției.

Prețul total va include prețul pentru dobândirea produsului sau serviciului achiziționat plus orice comision aplicabil cardului bancar și orice taxă pentru bunuri și servicii, taxă pe valoare adăugată (TVA) sau altă taxă asemănătoare, în conformitate cu legea în vigoare și în baza impozitului în vigoare la momentul cumpărării. Vom percepe taxa dacă normele fiscale aplicabile Serviciului impun acest lucru. Toate tranzacțiile sunt finale.Comisioanele bancare aferente plăților efectuate cad în sarcina părții care prestează serviciul.

Moneda de plată este EUR, USD, MDL sau altă monedă funcțională cu condiția ca aceasta să fie convertibilă. Plata se va percepe în MDL, la cursul de schimb valutar oficial al BNM valabil la data efectuării plății.www.galinatomas.com poate modifica sortimentul oricăror produse sau servicii oferite pe website sau prețurile aplicabile pentru astfel de produse sau servicii, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

III.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Galina Tomaș SRL, în calitate de administrator al website-ului www.galinatomas.com respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs. atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se supune Termenilor si condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezinta întreagă înțelegere (contractul) dintre părți. Prin accesarea și navigarea pe www.galinatomas.com, utilizatorii consimtă expres și neechivoc la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

www.galinatomas.com poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate din alte formulare personale completate de dvs precum date antropometrice sunt folosite în scopul de a livra serviciile si produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.

www.galinatomas.com colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat. Putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul de a îmbunătăți securitatea accesului și pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

www.galinatomas.com garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul său informatic, în condițiile legii.

IV.PROTECȚIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, design-ul și look & feel-ul www.galinatomas.com și bazele de date accesibile aparțin SRL Galina Tomaș și partenerilor proiectului, fiind protejate în conformitate cu Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139/02.07.2010..

Nicio parte a wesite-ului www.galinatomas.com nu poate fi reprodusă, copiată, transmisă, vândută sau distribuită fără permisiunea expresă scrisă a autorului.Toate sunt drepturi rezervate. www.galinatomas.com va solicita revendicarea drepturilor în eventualitatea oricărei interferențe, încălcări privind orice aspect al acestui website.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe pe care www.galinatomas.com le deține asupra website-lui, conținutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestuia. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării prevederilor indicate mai sus, vor putea fi trași la răspundere.

Orice persoana care comunica în orice mod informații sau materiale către sau prin intermediul website-ului își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informații sau materiale înțeleg și acceptă că încălcarea acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea www.galinatomas.com.

www.galinatomas.com este marca comercială înregistrata. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris în condițiile legii.

V.GARANȚII. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Informațiile și serviciile sunt furnizate de www.galinatomas.com cu bună credință drept consecință a luării tuturor măsurilor de precauție în furnizarea acestora.

www.galinatomas.com nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mail-le trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe risc propriu, www.galinatomas.com fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-lui sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

www.galinatomas.com nu garantează că, informațiile sau serviciile furnizate vor satisface toate cerințele utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate.

www.galinatomas.com nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de utilizatorii ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din website, utilizarea informațiilor și a serviciilor din www.galinatomas.com se face pe propria răspundere.

www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

www.galinatomas.com nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.

Utilizatorul site-lui este de acord să exonereze de răspundere www.galinatomas.com prin SRL Galina Tomaș pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizator a clauzelor prezentelor Termeni și Condiții.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.galinatomas.com nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

VI. POLITICA DE RETURNARE

Abonamentele au menționată o perioadă de valabilitate în care pot fi utilizate. Nerespectarea perioadelor de utilizare, precum și a oricăreia dintre Condițiile și pașii (regim alimentar, monitorizarea perioadelor metabolice, antrenamente fizice, ținerea agendei online, etc) indicați de www.galinatomas.com și acceptați de dvs prin utilizarea acestora, atrage după sine anularea dreptului de returnare.

Sumele de bani plătite cu titlu de preț al Abonamentului nefolosit vor putea fi returnate în termen de 3 zile de la data la care vi s-a confirmat plata. Termenul începe să curgă după primirea notificării scrise cu privire la returnare, dar nu înainte de primirea Cardului-Abonament de către utilizator.

Abonamentul poate fi revendicat în termenul indicat mai sus doar cu condiția ne utilizării acestuia. Ulterior termenului de 3 zile, contravaloarea oricărui Abonament achitat nu va fi returnat.

Fiecare solicitare de returnare a sumelor achitate pentru orice Abonament este analizată separat și este tratată cu mare seriozitate de către www.galinatomas.com. Returnarea banilor se va face numai în contul dvs bancar folosit la achiziția Abonamenuluit. Solicitarea de returnare a sumei plătite pentru achiziționarea Abonamentului se face, în scris la adresa de e-mail: [email protected] sau cu scrisoare recomandată la adresa la care putem fi citați: str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 6, of. F4, mun. Chișinău, MD-2012.

Primirea solicitării dumneavoastră va fi confirmată printr-un e-mail care conține un număr de referință. Nu suntem responsabili de orice întârziere generată de faptul că nu ați respectat aceste indicații.

Orice Abonament achiziționat prin intermediul www.galinatomas.com este nominal și nu poate fi revendicat și de către alte persoane. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu returna contravaloarea oricărui Abonament expirat. Contravaloarea Abonamentului care este folosit, chiar și o singură dată, nu se returnează.

Orice altă plată efectuată cu titlu de preț pentru servicii de consultanță, seminarii, evenimente, etc nu se restituie, indiferent dacă utilizatorul folosește efectiv sau nu serviciul pe parcursul perioadei de valabilitate.

Vă asigurăm de buna credință a Furnizorului și de faptul că vom depune toate eforturile în vederea soluționării în mod echitabil a tuturor aspectelor semnalate de către dumneavoastră.

VII. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Termeni și Condiții de Utilizare a www.galinatomas.com pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucât aceste Termeni și Condiții sunt oricând accesibile pe site, dvs. vă revine responsabilitatea sa le cunoașteți și să le respectați.www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor de folosire a www.galinatomas.com.

Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul în care se va publica o noua versiune a acestor termeni implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor condiții și termeni.

Dacă o prevedere din acești Termeni de utilizare este declarată nulă în conformitate cu legislația în vigoare, restul prevederilor vor continua să rămână în vigoare.

Dispozițiile cu privire la dreptul de proprietate și utilizarea de către Dvs. a conținutului website-ului continuă să reziste la încetarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

VIII. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentele Termeni și Condiții privind utilizarea și accesul dvs. la website și toate celelalte politici emise de către www.galinatomas.com, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul SRL Galina Tomaș, str. Vlaicu Pârcălab 63, et. 6, of. F4, mun. Chișinău, MD-2012.

În cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă în termenul indicat, competentă va fi instanța de judecată din Republica Moldova.

Accesibil pe orice dispozitiv
Prezenți în peste 73 țări (353 orașe)
Peste 16857 kg slăbite în ultimii 2 ani
22 de ani de experiență și cercetări
35397 clienți mulțumiți (100% scopuri atinse)
doar 30 minute pe zi pentru obținerea scopului tău