Политика конфиденциальности

PREZENTUL ACORD JURIDIC ÎNCHEIAT ÎNTRE DVS. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR ȘI GALINATOMAS.COM SRL ÎN CALITATE DE FURNIZOR GUVERNEAZĂ MODUL DE UTILIZARE A PAGINII WEB www.galinatomas.com, SERVICIILOR ȘI/SAU A PRODUSULUI (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV „SERVICIUL”). ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI ȘI SĂ ÎNȚELEGEȚI URMĂTOARELE CONDIȚII. FĂCÂND CLIC PE „AM CITIT ȘI SUNT DE ACORD”, SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACESTE CONDIȚII VOR FI VALABILE DACĂ DECIDEȚI SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIUL. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE IMPUSE, UTILIZATORII TREBUIE SĂ ÎNCETEZE ACCESAREA SERVICIULUI.

I. CARACTERISTICI ȘI SERVICII

Centrul Online de Nutriție și Sport www.galinatomas.com este pagina web oficială a GALINATOMAS.COM SRL, cu sediul în mun. Iași, str. Calea Chișinăului, Nr. 34, Corp clădire C25, camera 5, etaj 2, Județ Iași, România, CUI 42005593. Utilizarea site-ului vă permite să folosiți anumite servicii prin Internet, inclusiv să introduceți, și să păstrați conținut personal (cum ar fi, contacte, note, documente, date de aplicație, e-mail, date antropometrice, etc), să îl puteți accesa de pe dispozitivele și computerele compatibile numai în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord.
Prin secțiunile sale pagina web oferă utilizatorilor informații privind stilul sănătos de viață, nutriție, instrumente de scădere în greutate, antrenamente, seminare, etc. Un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți comunicarea între Utilizatori și www.galinatomas.com.
Există mai multe tipuri de servicii electronice oferite de www.galinatomas.com:
▪ Serviciul de mesaje care asigură Utilizatorilor acces ușor și eficient la cabinetul personal.
▪ Serviciul de ghidare de către un Ambasador.
▪ Serviciul abonament pentru antrenamente cu efort fizic dozat, testare nutrițională și fiziologică, stabilirea regimului alimentar personalizat, ținerea agendei online, vizualizarea evoluției parametrilor corporali în grafice, seminare, coaching, etc.
▪ Serviciul de plată online.

II. CERINȚE PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI

A. CONTUL DVS.

În calitate de utilizator înregistrat al Serviciului, puteți crea un Cont. Nu comunicați nimănui informațiile Contului dvs. Sunteți unicul responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității Contului dvs. și pentru toate activitățile care sunt realizate din sau prin intermediul Contului dvs. și sunteți de acord să înștiințați fără întârziere www.galinatomas.com în legătură cu orice încălcare a securității Contului dvs. În plus, confirmați și sunteți de acord că Serviciul este proiectat pentru și are ca scop uzul personal, individual, și că nu este permisă partajarea Contului și/sau a detaliilor despre parolă cu alte persoane. În cazul în care Serviciul este furnizat la un nivel rezonabil de competență și atenție, www.galinatomas.com nu va fi responsabil pentru nicio pierdere rezultată din utilizarea neautorizată a Contului dvs., care este consecința faptului că nu ați respectat aceste reguli.
Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să introduceți numărul de telefon și parola pentru a vă autentifica în Contul dvs. Sunteți de acord să furnizați informații exacte și complete când vă înregistrați cât și pe parcursul utilizării Serviciului, și sunteți de acord să introduceți și să actualizați Datele la Serviciu pentru ca acestea să fie exacte și complete în permanență. Nefurnizarea datelor exacte, actuale și complete la serviciu, poate conduce la imposibilitatea obținerii rezultatului scontat.

B. VÂRSTA

Serviciul este disponibil pentru toate persoanele fizice majore care au împlinit vârsta de 18 ani. Minorii cu vârsta sub 18 ani pot utiliza www.galinatomas.com doar cu acordul părintelui sau al tutorelui. Acceptând prezentul Acord, declarați că înțelegeți și sunteți de acord cu dispozițiile de mai sus.

C. PLATA

Sunteți de acord să efectuați plăți pentru orice produs sau serviciu pe care îl cumpărați prin intermediul website-ului și autorizați www.galinatomas.com să vă taxeze cardul bancar pentru prețul de achiziție.
Website-ul www.galinatomas.com acceptă următoarele forme de plată: carduri bancare emise de o bancă comercială și PayPal. Galinatomas.com își rezervă dreptul de a accepta și alte metode de plată care ulterior vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor. Dacă utilizați un card bancar pentru plata serviciului autorizați www.galinatomas.com să obțină aprobarea prealabilă până la valoarea totală a tranzacției. Facturarea se produce la momentul sau la scurt timp după finalizarea tranzacției.
Prețul total va include prețul pentru dobândirea produsului sau serviciului achiziționat plus orice comision aplicabil cardului bancar și orice taxă pentru bunuri și servicii, taxă pe valoare adăugată (TVA) sau altă taxă asemănătoare, în conformitate cu legea în vigoare și în baza impozitului în vigoare la momentul cumpărării. Vom percepe taxa dacă normele fiscale aplicabile Serviciului impun acest lucru. Toate tranzacțiile sunt finale.
Moneda de plată este RON, EUR, USD sau altă monedă funcțională cu condiția ca aceasta să fie convertibilă. Plata în valută străină se va percepe la cursul de schimb valutar oficial valabil la data efectuării plății. www.galinatomas.com poate modifica sortimentul oricăror produse sau servicii oferite pe website sau prețurile aplicabile pentru astfel de produse sau servicii, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

III. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GALINATOMAS.COM SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. În calitate de administrator al website-ului www.galinatomas.com respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate.
Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se supune Termenilor si condițiilor de utilizare, Politicii de confidențialitate și prelucrării datelor cu caracter personal, și implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezinta întreaga înțelegere (contractul) dintre părți. Prin accesarea și navigarea pe www.galinatomas.com, utilizatorii consimt expres și neechivoc la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele personale sunt procesate în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în România.
Colectarea informațiilor
www.galinatomas.com poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate din alte formulare personale completate de dvs precum date antropometrice, fotografii sunt folosite în scopul de a livra serviciile si produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.
www.galinatomas.com colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat. Putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul de a îmbunătăți securitatea accesului și pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de către GALINATOMAS.COM SRL
Pentru completarea formularului de înregistrare de tip business contact:
- nume, prenume;
- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.
Pentru completarea formularelor personale:
• nume, prenume;
• detalii de contact, număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• serie și număr CI/BI;
• CNP;
• datele antropometrice;
• datele privind starea de sănătate (semne și simptome, parametri fizici și vitali, diagnostic, tratament, rezultatele examinărilor clinice și paraclinice, imunizări etc).
Pentru încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii:
• nume, prenume;
• email;
• date card bancar (care se pastrează la compania internațională intermediară de plăți Braintree).
Pentru operarea eficientă a paginii web www.galinatomas.com, în cadrul blog-ului intern, secțiunea Top Rezultate, utilizatorul consimte în mod expres și neechivoc folosirea cumulativă:
• imaginii personale;
• nume, prenume;
• indici de performanță (- kg slăbite).
GALINATOMAS.COM SRL menționează că accesul la acest blog este disponibil doar pentru abonații activi ai site-ului. Abonații activi fiind considerați toți cei care dețin abonamente valabile. În cadrul Cabinetului Personal, utilizatorul are dreptul de a se exclude personal, în orice moment din secțiunea Top Rezultate. Prin urmare, consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a imaginii utilizatorului poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. GALINATOMAS.COM SRL atenționează asupra faptului că retragerea consimţământului subiectului datelor cu caracter personal nu poate avea efect retroactiv.
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date suplimentare, necesare strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
www.galinatomas.com garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul său informatic, în condițiile legii. Utilizatorului îi este interzisă orice abordare a altor utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com utilizând rețelele de socializare cu scopul de a le propune oricare produse sau servicii. Utilizatorului îi este interzis de a atrage alți utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com în alte grupuri de pe rețelele de socializare. Toate aceste acțiuni se consideră tentativă de fraudă și va face obiectul unei plângeri la organele competente pentru repararea prejudiciului cauzat. În cazul în care utilizatorul are obiecții față de un alt utilizator pentru situațiile indicate mai sus Centrul Online de Nutriție și Sport galinatomas.com nu poartă răspundere.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
- pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau livrarea produselor comandate;
- pentru gestionarea relației cu clientul,
- pentru oferirea noutăților, consultațiilor, etc;
- pentru îmbunătățirea securității rețelei și a sistemelor informatice;
- pentru livrarea serviciului de newsletter;
- pentru prevenirea activităților ilegale.
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe întreaga durată necesară realizării scopurilor pentru care datele sunt prelucrate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, ne oferiți acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite, distribui aceste materiale sau informații, precum și idei, concepte, know-how-uri sau tehnici. GALINATOMAS.COM SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, dacă legislața în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

IV.PROTECȚIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, design-ul și look & feel-ul www.galinatomas.com și bazele de date accesibile aparțin GALINATOMAS.COM SRL și partenerilor proiectului, fiind protejate în conformitate cu Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996.
Nici o parte a wesite-ului www.galinatomas.com nu poate fi reprodusă, copiată, transmisă, vândută sau distribuită fără permisiunea expresă scrisă a autorului. Toate sunt drepturi rezervate. www.galinatomas.com va solicita revendicarea drepturilor în eventualitatea oricărei interferențe, încălcări privind orice aspect al acestui website.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe pe care www.galinatomas.com le deține asupra website-lui, conținutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestuia. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării prevederilor indicate mai sus, vor putea fi trași la răspundere.
Orice persoana care comunica în orice mod informații sau materiale către sau prin intermediul website-ului își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informații sau materiale înțeleg și acceptă că încălcarea acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea www.galinatomas.com.
www.galinatomas.com este marca comercială înregistrata, la fel ca și sloganele utilizate. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris în condițiile legii.

V. GARANȚII. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Informațiile și serviciile sunt furnizate de www.galinatomas.com cu bună credință drept consecință a luării tuturor măsurilor de precauție în furnizarea acestora.
www.galinatomas.com nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mail-le trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe risc propriu, www.galinatomas.com fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-lui sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.
www.galinatomas.com nu garantează că, informațiile sau serviciile furnizate vor satisface toate cerințele utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate.
www.galinatomas.com nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din website, utilizarea informațiilor și a serviciilor din www.galinatomas.com se face pe propria răspundere.
www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
www.galinatomas.com nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.
www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.
Utilizatorul site-lui este de acord să exonereze de răspundere www.galinatomas.com prin GALINATOMAS.COM SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizator a clauzelor prezentelor Termeni și Condiții.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.galinatomas.com nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

VI. POLITICA DE REZOLUȚIUNE ȘI RETURNARE

Abonamentele au menționată o perioadă de valabilitate în care pot fi utilizate. Nerespectarea perioadelor de utilizare, precum și a oricăreia dintre Condițiile și pașii (regim alimentar, monitorizarea perioadelor metabolice, antrenamente fizice, ținerea agendei online, etc) indicați de www.galinatomas.com și acceptați de dvs, atrage după sine anularea dreptului de returnare.
Abonamentul poate fi rezoluționat în termen de 3 zile de la data inițială de achitare. Pentru a putea exercita dreptul privind rezoluțiunea și returnarea este necesar să ne informați în scris prin e-mail: ajutor@galinatomas.com. Sumele de bani plătite cu titlu de preț al Abonamentului nefolosit vor putea fi returnate în termen de 30 zile de la data la care vi s-a confirmat plata. Termenul începe să curgă după primirea notificării scrise cu privire la returnare. Abonamentul poate fi revendicat în termenul indicat mai sus doar cu condiția neutilizării acestuia. Nu se încadrează în politica de rambursare, abonamentul în care există minim o vizită înregistrată. Ulterior termenului de 30 zile, contravaloarea oricărui Abonament achitat nu va fi returnat.
Fiecare solicitare de returnare a sumelor achitate pentru orice Abonament este analizată individual și este tratată cu mare seriozitate de către www.galinatomas.com. Returnarea banilor se va face numai prin metoda utilizată la achitarea abonamentului, sau prin altă metodă stabilită de galinatoas.com. Solicitarea de returnare a sumei plătite pentru achiziționarea Abonamentului se face, în scris la adresa de e-mail: ajutor@galinatomas.com sau cu o adresare scrisă către Ambasadorul care vă ghidează.
Primirea solicitării dumneavoastră va fi confirmată printr-un e-mail, după care ve-ți fi contactată. Nu suntem responsabili de orice întârziere generată de faptul că nu ați respectat aceste indicații.
Orice Abonament achiziționat prin intermediul www.galinatomas.com este nominal și nu poate fi revendicat și de către alte persoane. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu returna contravaloarea oricărui Abonament expirat. Contravaloarea Abonamentului care este folosit, chiar și o singură dată, nu se returnează.
Orice altă plată efectuată cu titlu de preț pentru servicii de consultanță, seminarii, evenimente, etc nu se restituie, indiferent dacă utilizatorul folosește efectiv sau nu serviciul pe parcursul perioadei de valabilitate.
Vă asigurăm de buna credință a Furnizorului și de faptul că vom depune toate eforturile în vederea soluționării în mod echitabil a tuturor aspectelor semnalate de către dumneavoastră.

VII. PROIECTUL "GALINA TOMAȘ ÎȚI CUMPĂRĂ CHILOGRAMELE"

Proiectul "Galina Tomaș îți cumpără kilogramele” este parte componentă a Centrului Online de Nutriție și Sport – www.galinatomas.com. Timp de 10 săptămâni, utilizatorul va avea posibilitatea să participe în acest proiect, să scape de kilogramele nedorite îndeplinind toate cerințele Centrului Onine de Nutriție și Sport www.galinatomas.com, să-și creeze deprinderi pentru un stil de viață sănătos și la final are posibilitatea de a vinde kg slăbite dacă ajunge la rezultatul recomandat, în schimbul unei perioade gratuite în dependență de numărul kg slăbite, în Centru Online de Nutriție și Sport galinatomas.com.
Pentru a participa în proiect este necesar de a accepta regulamentul proiectului prin a bifa în cabinetul personal butonul *Particip în Ediție *
Apartenența la acest proiect presupune încredere reciprocă. Utilizatorul va transmite conținut personal constituit din: contacte, note, date antropometrice, documente, fotografii, video, etc, iar Centru Online de Nutriție și Sport www.galinatomas.com ghidează și intră în posesia acestora cumpărând "kilogramele", pe o perioadă nedeterinată de timp.
Orice abonament oferit cu titlu gratuit (Proiectul Galina Tomaș îți cumpără kilogramele, concursuri, evenimente, etc) nu pot fi transmise unui alt utilizator, aceste abonamente pot fi utilizate doar de către utilizatorul ce a intrat in posesia acestui abonament.
Sunt interzise: promovarea personală sau a terților cu alte servicii sau produse decit instrumentele și produsele din cabinetului personal a Centrului Online de Nutriție și Sport www.galinatomas.com în cadrul comunității, precum și conținutul spam, intimidările, comentarii denigrante cu privire la pătarea onoarei și demnității, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Încălcarea acestor reguli vor face obiectul unei plângeri la organele competente ce va atrage răspunderea personală prin repararea prejudiciului cauzat.

VIII. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Termeni și Condiții de Utilizare a www.galinatomas.com pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucât aceste Termeni și Condiții sunt oricând accesibile pe site, dvs. vă revine responsabilitatea sa le cunoașteți și să le respectați.www.galinatomas.com își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor de folosire a www.galinatomas.com.
Accesul pe pagina www.galinatomas.com și folosirea serviciilor noastre după momentul în care se va publica o noua versiune a acestor termeni implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor condiții și termeni.
Dacă o prevedere din acești Termeni de utilizare este declarată nulă în conformitate cu legislația în vigoare, restul prevederilor vor continua să rămână în vigoare.

IX. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentele Termeni și Condiții privind utilizarea și accesul dvs la website și toate celelalte politici emise de către www.galinatomas.com, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația României. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul GALINATOMAS.COM SRL, cu sediul în mun. Iași, str. Calea Chișinăului, Nr. 34, Corp clădire C25, camera 5, etaj 2, Județ Iași, România.
În cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă în termenul indicat, competentă va fi instanța de judecată din România.

GALINATOMAS.COM SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. În calitate de administrator al website-ului www.galinatomas.com respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate. Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se supune Termenilor si condițiilor de utilizare, Politicii de confidențialitate și prelucrării datelor cu caracter personal, și implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezinta întreaga înțelegere (contractul) dintre părți. Prin accesarea și navigarea pe www.galinatomas.com, utilizatorii consimt expres și neechivoc la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.


Datele personale sunt procesate în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în România.

Vă rugăm sa consultati informatiile din prezentul document, deoarece acesta exprima politica companiei GALINATOMAS.COM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea informațiilor
www.galinatomas.com poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate din alte formulare personale completate de dvs precum date antropometrice, fotografii sunt folosite în scopul de a livra serviciile si produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.
www.galinatomas.com colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat. Putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul de a îmbunătăți securitatea accesului și pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Avand in vedere necesitatea conformarii cu dispozitiile GDPR (General Data Protection Regulation-Regulamentul general privind protecţia datelor), precum si faptul ca suntem dedicati în a avea grijă de datele dumneavoastra cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a.) in functie de scopul prelucrarii, va informam ca acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu dumneavoastra.


Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de către GALINATOMAS.COM SRL


Pentru completarea formularului de înregistrare de tip business contact:
 • nume, prenume;
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.
Pentru completarea formularelor personale:
 • nume, prenume;
 • detalii de contact, număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
 • serie și număr CI/BI;
 • CNP;
 • datele antropometrice;
 • datele privind starea de sănătate (semne și simptome, parametri fizici și vitali, diagnostic, tratament, rezultatele examinărilor clinice și paraclinice, imunizări etc).
Pentru încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii:
 • nume, prenume;• email;
 • date card bancar (care se pastrează la compania internațională intermediară de plăți Braintree).•Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare strict în conformitate cu prevederile legale.
www.galinatomas.com garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul său informatic, în condițiile legii. Utilizatorului îi este interzisă orice abordare a altor utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com utilizând rețelele de socializare cu scopul de a le propune oricare produse sau servicii. Utilizatorului îi este interzis de a atrage alți utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com în alte grupuri de pe rețelele de socializare. Toate aceste acțiuni se consideră tentativă de fraudă și va face obiectul unei plângeri la organele competente pentru repararea prejudiciului cauzat.
În cazul în care utilizatorul are obiecții față de un alt utilizator pentru situațiile indicate mai sus Centrul Online de Nutriție și Sport galinatomas.com nu poartă răspundere.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
 • pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau livrarea produselor comandate;
 • pentru gestionarea relației cu clientul,
 • pentru oferirea noutăților, consultațiilor, etc;
 • pentru îmbunătățirea securității rețelei și a sistemelor informatice;
 • pentru livrarea serviciului de newsletter;- pentru prevenirea activităților ilegale.
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe întreaga durată necesară realizării scopurilor pentru care datele sunt prelucrate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, ne oferiți acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite, distribui aceste materiale sau informații, precum și idei, concepte, know-how-uri sau tehnici. GALINATOMAS.COM SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, dacă legislața în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:
 • dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul la rectificare a datelor (art.16 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul la ştergere a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor exprese ale art.17 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul la restricţionare a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor exprese ale art.18 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul la opoziţie (art.21 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare (art.22 din Regulamentul (UE) 2016/679);
 • dreptul de a adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul pentru protecția datelor din cadrul GALINATOMAS.COM SRL la adresa: ajutor@galinatomas.com, sau în scris la sediul GALINATOMAS.COM SRL, adresa mun. Iași, str. Calea Chișinăului, Nr. 34, Corp clădire C25, camera 5, etaj 2, Județ Iași, România.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificati periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.